Leasing

LEASING

Każda firma potrzebuje kapitału, by sprawnie funkcjonować, lecz rzadko która ma tak dużo własnych środków, by obyć się bez zewnętrznych źródeł zasilania. Dlatego trzeba korzystać z wielu takich źródeł i odpowiednio je optymalizować. Pozyskanie finansowania to jeden z kluczowych problemów każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. I to zarówno wtedy, kiedy pieniądze są potrzebne dla celów bieżących: zakup towarów i usług, wynagrodzenia, podatki oraz zobowiązania wobec ZUS itd., jak i na rozwój firmy: zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, w tym samochodów. W ramach leasingu jedna ze stron (firma leasingowa) przekazuje drugiej (nasz klient) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).W leasing można wziąć jedynie środki trwałe! A w szczególności środki transportu, maszyny i urządzenia.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny:

 • Dokumentem sprzedażowym jest Faktura VAT,
 • Pełna rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu i pomniejsza podatek,
 • Środek trwały oraz jego amortyzacja pozostaje po stronie firmy leasingowej,
 • Podatek VAT jest płatny razem z ratami leasingowymi,
 • Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu za ustaloną na początku kwotę,
 • Uzyskanie leasingu jest prostsze niż uzyskanie kredytu i wymaga mniej formalności,
 • Umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej.

Leasing finansowy:

 • Dokumentem sprzedażowym jest Faktura VAT Marża lub umowa kupna sprzedaży,
 • Jedynie odsetki i amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodu,
 • Środek trwały stanowi majątek firmy leasingobiorcy, który sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • Podatek VAT płacony jest w jednej racie przed przekazaniem przedmiotu do użytku.
Leasing zwrotny:
W tym przypadku korzystający odsprzedaje finansującemu swój środek trwały za gotówkę, a następnie korzysta z tego środka na podstawie umowy leasingu.
Leasing zwrotny- może być realizowany w formie leasingu operacyjnego lub finansowego. Mamy w swej ofercie produkty od pierwszego dnia działalności.
Wymagane wpłaty własne oscylują w przedziale 0%-45%. Ich wysokość zależy od rodzaju przedmiotu leasingu, daty jego produkcji oraz długości prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane leasingiem zapraszam do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Nasz doradca przedstawi Ci ofertę kilku banków i wybierze najbardziej korzystną dla ciebie.

Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki z ubezpieczeniem wynosi 17,70%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 11 889,90 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 235,12 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99 %, całkowity koszt pożyczki: 3 345,22 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 2 169,30 zł, ubezpieczenie: 1 175,92 zł), 37 równych, miesięcznych rat w wysokości 411,76 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Facebook

Twitter

Google Plus