Odszkodowania z umów kredytowych

ODSZKODOWANIA Z UMÓW KREDYTOWYCH

Statystycznie, co druga osoba nie czyta swojej umowy kredytowej, polegając na informacjach podanych przez doradcę. Większość z nich- nawet, jeśli ją przeczyta nie jest w stanie poprawnie zinterpretować zawartych w niej niekorzystnych zapisów. Ponieważ umowy sformułowane są zazwyczaj językiem prawniczym, finansowym, są często niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być znacznie większe niż byłoby to możliwe ponoszone przez klienta koszty.
Współpracujący z firmą Help-Finanse specjaliści bezpłatnie przeanalizują Państwa umowy kredytowe, sprawdzając je pod kątem prawidłowości zawartych w nich zapisów (ich zgodności z aktualnie obowiązującym prawem, a także zaleceniami UOKiK i KNF) oraz opłacalności dla Państwa.

Help-Finanse zajmuje się odzyskiwaniem niesłusznie pobranych opłat kredytowych występujących w większości analizowanych przez nas umów.

 • niewłaściwie naliczone odsetki, np. ze względu na błędne zastosowanie do ich obliczenia aktualnych
  na dany moment stóp procentowych,
 • użycie przez bank wyższej niż to wynika z warunków umowy marży,
 • bezpodstawnie dodane ubezpieczenia w umowach kredytowych,
 • niezgodne z rekomendacjami pozycje w tabelach prowizyjnych,
 • zbyt wysoki spread stosowany przy spłacie rat w walutach obcych.

Zwroty takich opłat uzyskane przez naszych Klientów wahają się od kilku, do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych
(w zależności od wartości umowy), a nasza pomoc odnosi spodziewany efekt w większości prowadzonych przez nas spraw.

Analizie możemy poddać umowy kredytowe do 10 lat wstecz,
udzielone w dowolnej walucie.

 • Aktywne kredyty hipoteczne
 • Spłacone kredyty hipoteczne
 • Kredyty zrefinansowane

Jeżeli zatem wydaje Ci się, że Twoje

 • raty kredytowe ciągle tylko rosną, a nigdy nie maleją?
 • masz wątpliwości co do wysokości rat?
 •  bądź nigdy nawet ni e przeczytałeś swojej umowy kredytowej?

Jeśli uważają Państwo, że powyższe kwestie Państwa dotyczą, zapraszamy do współpracy.
Nawet, jeśli nie mają Państwo żadnych zastrzeżeń w dotychczasowej współpracy z firmami sektora finansowego, warto sprawdzić, czy posiadane przez Państwa produkty nie generują zbyt wysokich kosztów.

Wszelkie koszty związane z powyższą procedurą są po stronie naszej firmy, w sytuacji, gdy działania naszej firmy okażą się nieskuteczne, nasz Klient nie jest obciążany żadnymi opłatami.

Facebook

Twitter

Google Plus